Kérdése van? Hívjon minket! +36/1 280-3044

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek

A www.hallas.hu weboldal és webáruház

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

 

A weboldalon elérhető online ajánlatok szolgáltatója a Yarus Trade Kft.

A cég székhelye: 1074 Budapest, Huszár utca 8.

Az ügyfélszolgálati központ címe: 1105 Budapest, Ihász utca 10.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-281840
Adószám: 13053840-2-42

Közösségi adószám: HU13053840

 

Rendelésekkel és termékekkel kapcsolatos E-mail cím: logisztika[@]yarus.hu

Egyéb ügyekben: iroda@hallas.hu

Telefonos elérhetőség: +36 1 280 3044

Ügyvezető: Hám Balázs

Kiadás dátuma: 2023. március 31. 

 1. AZ ÁSZF ÉRVÉNYESSÉGE, HATÁLYA

A jelen Általános Szerződéses Feltételek (ÁSZF) azokra az üzletkötésekre/vásárlásokra vonatkoznak, amelyek a www.hallas.hu oldalon keresztül az oldal üzemeltetőjével, a Yarus Trade Kft.-vel jönnek létre. Online vásárlás alatt a www.hallas.hu weboldalon keresztül elektronikus úton eljuttatott rendeléseket értjük. A hallas.hu weboldal elsődleges nyelve magyar, így minden fontos információ, valamint a weboldal funkciói is magyar nyelven kerülnek megjelenítésre.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat nem iktatjuk és utólag nem hozzáférhető vagy megtekinthető. 

Minden vásárló a megrendelése véglegesítése/elküldése előtt kötelezően el kell fogadja az ÁSZF-et. A Yarus Trade Kft. jogosult az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani a honlapon feltüntetett tájékoztatás mellett. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá a vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

 1. AJÁNLATOK ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉS

A megrendelés és szerződéskötés a hallas.hu weboldalon keresztül kizárólag cselekvőképes (nagykorú személy, akinek a cselekvőképessége nincs korlátozva vagy kizárva) vásárlók számára lehetséges, kizárólag magyarországi kiszállítással.

A megrendelés folyamata

A hallas.hu weboldalon eladásra meghirdetett termékekre/szolgáltatásokra a vásárló megrendelést adhat le regisztrációt, majd bejelentkezést követően, illetve regisztráció nélkül.

A vásárló a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. Az ismertető leírást a Yarus Trade Kft. mindig a tőle telhető legnagyobb körültekintéssel végzi, azonban az esetleges elgépelésekért, vagy pontatlanságáért nem vállal felelősséget. A weboldalon szereplő termékképek némely esetben csak illusztrációk, azok a valóságtól eltérhetnek.

A vásárló a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba” feliratra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti virtuális kosarába, ezt követően megadhatja a termék darabszámát. Ezt követően a vásárló megtekintheti és szabadon módosíthatja, illetve törölheti is a kosár tartalmát. Amennyiben a fizetést választja, úgy a fizetés és szállítás sikeressége miatt meg kell adnia személyes adatait. A Yarus Trade Kft. a GDPR rendelkezéseivel összhangban csak a minimálisan szükséges adatokat kéri el, nem tárolja azokat a szükségesnél tovább, harmadik fél számára pedig – a kiszállítást végző cég kivételével – nem adja azt tovább. A webáruházban a megrendelés elküldése a vásárló számára egyben fizetési kötelezettséget keletkeztet, azzal érvényes szerződés keletkezik a cég és a vásárló között.

A Yarus Trade Kft. a vásárló által elküldött ajánlat megérkezését késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a vásárló részére.

A vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg a rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. Amennyiben a vásárló rendelés leadását követően hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 24 órán belül jeleznie kell a Yarus Trade Kft. felé, hogy ne történjen meg a nem kívánt rendelés.

Leadott megrendelés visszautasítása csak megfelelő indokkal lehetséges. Amennyiben a megrendelés teljesítésével kapcsolatban akadály merülne fel, a Yarus Trade Kft. köteles a megrendelőt 24 órán belül értesíteni erről. A Yarus Trade Kft. igyekszik a weboldalon feltüntetett készleteket rendszeresen frissíteni. Az egy fő által leadott rendelési mennyiség nem kerül limitálásra, de a kijelzett raktárkészlet feletti rendelések automatikusan elutasításra kerülnek.

A weboldalon megjelenített színek és a termékek tényleges színe között - a vásárló számítógépének színbeállításaitól függően, valamint a kijelzők képalkotási folyamatai miatt - eltérések előfordulhatnak, mely eltérésekért a Yarus Trade Kft. nem tud felelősséget vállalni. 

 1. ÁRAK

A megrendelés időpontjában feltüntetett árak magyar Forintban értendőek, és tartalmazzák foglalják a mindenkori általános forgalmi adót is. A termékek árai nem tartalmazzák a kiszállítás díját. A termékek fizetése személyes átvétel esetén készpénzzel, kiszállítás esetén utánvéttel vagy előreutalással történhet (lásd még: 5. pont). Az online vételár nem tartalmaz összeszerelési vagy beállítási díjat, illetve ilyen jellegű szolgáltatást. Az adatok és árak bevitelénél a nyilvánvaló tévedésből és elütésekből eredő hibákért a Yarus Trade Kft. nem vállal felelősséget, valamint fenntartja a jogot a tévedés miatt érvénytelen szerződés teljesítésének megtagadására. A weboldalon szereplő akciók, promóciók mindig csak a feltüntetett időszakig érvényesek, azt követően azokat érvényesíteni nem lehet.

 1. SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK

A termék árai nem tartalmazzák annak kiszállítással járó költségeit. A kiszállítások zökkenőmentes, gyors lebonyolítása érdekében a Yarus Trade Kft. harmadik fél (szállító/szállítmányozó cég) szolgáltatásait veheti igénybe, s a szállítások megvalósulásának érdekében a szükséges adatokat (jellemzően: név, cím) vele megosztja. A kiszállítás mindenkori költségei feltüntetésre kerülnek a termékeknél, valamint a fizetés előtti áttekintő/összesítő oldalon is megtekinthetők. A szállítási költségek – a termékek áraihoz hasonlóan - magukban foglalják a mindenkori általános forgalmi adót (Áfa-t).

Személyes átvétel

A hallas.hu weboldalon feltüntetett termékek elsősorban, online értékesítéssel és kiszállítással jutnak el a fogyasztókhoz/vásárlókhoz, azonban a Yarus Trade Kft. lehetőséget nyújt meghatározott telephelyein személyes átvételre az üzlet nyitva tartási idején belül és előzetes egyeztetés után. Előzetes egyeztetés esetén némelyik terméknél van megtekintési lehetőség, azonban ez kizárólag bizonyos esetekben és előzetes egyeztetést követően megoldható. A személyes átvétel ingyenes. 

 1. FIZETÉS ÉS TULAJDONJOGFENNTARTÁS

Az áru a vételár teljes kifizetéséig a Yarus Trade Kft. tulajdonát képezi. A fizetés történhet készpénzzel, utánvéttel vagy előreutalással.

Utánvéttel történő fizetés esetén a rendelés értékét a vásárló közvetlenül a szállító cégnek fizeti ki.

 

 1. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

A kiszállítást a Yarus Trade Kft. egy szállító cég segítségével végzi, a vele megkötött szerződés alapján, a mindenkori raktárából a vásárló által megadott szállítási címre. A szállítási idő Magyarországon belül jellemzően 3-4 munkanap. Amennyiben egy áru a szállítás során megsérül, úgy azt a szállító felé haladéktalanul jelezni kell és kérni kell jegyzőkönyv felvételét, hogy a kár érvényesíthető legyen. A szállítás során megsérült termékek visszaszállítását a Yarus Trade Kft. díjmentesen végzi és gondoskodik a hibátlan termék vásárlóhoz történő eljuttatásáról. A Yarus Trade Kft. nem vállal felelősséget harmadik fél vétkes magatartásáért.

 

 1. SZÁLLÍTÁSI KÉSEDELEM KÖVETKEZMÉNYE

A Yarus Trade Kft. nem vállal felelősséget a szállítók/gyártók részéről fellépő szállítási akadályoztatásért, kártérítési igények ezekben az esetekben kizártak. A Yarus Trade Kft. az akadályoztatásról kapott információt követően haladéktalanul értesíti az ügyfelet. Amennyiben a fizetés vagy a vásárló számlájának megterhelése már megtörtént, úgy a Yarus Trade Kft. ezeket az összegeket díjmentesen visszautalja.

 

 1. ELÁLLÁSI JOG : tájékoztatás a vásárlástól történő elállásról

Elállási jog

A fogyasztónak minősülő vásárlót megilleti a jog, hogy az interneten megrendelt termékek megvételétől indokolás nélkül 14 napon belül elálljon. Az elállási jog attól a naptól kezdve 14 napon keresztül érvényes, a vásárló a terméket birtokába vette.

A vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A vásárló a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Amennyiben a vásárló élni kíván elállási jogával, úgy köteles arról egyértelmű módon és írásban nyilatkozni a Yarus Trade Kft. részére: e-mail-en vagy postai úton keresztül. A szerződéstől való elállás estében használhatja (nem kötelező jelleggel) a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti mintaszöveget is. Annak érdekében, hogy a vásárlástól való elállás  érvényes legyen, az elállására vonatkozó nyilatkozatot a határidő (14 nap) lejárata előtt meg kell küldeni a Yarus Trade Kft. részére. A vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az e pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

A vásárlástól való elállás következményei

Ha a vásárló eláll a szerződéstől, a Yarus Trade Kft. haladéktalanul, de legkésőbb a vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a kiszállításért fizetett költséget is. A Yarus Trade Kft. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket.

A visszafizetés módja banki átutalás, melynél többletköltség felszámítása nem történik meg.

Az áru(ka)t haladéktalanul és minden esetben legkésőbb tizennégy napon belül vissza kell küldeni attól a naptól kezdve, hogy a Yarus Trade Kft.-t a vásárló értesítette a szerződéstől való elállásáról. A visszaküldési cím: 1105 Budapest, Ihász utca 10.

A határidőt betartottnak minősül, ha a vásárló az áru(ka)t a tizennégy napos határidő lejárata előtt elküldi a visszaküldési címre, személyes visszajuttatásra/átadásra nincs lehetőség. A termék visszaküldésének költsége a vásárlót terheli.

Felelősség az áru értékcsökkenéséért:

A vásárlónak kell viselnie az áru értékcsökkenésének a költségeit, ha a vásárló az áru jellege, tulajdonságai, működése megállapításához szükséges mértéket meghaladóan használja az árut és ebből értékcsökkenés állapítható meg. Az értékcsökkenés megállapítása az áru(k) visszavétele során elvégzett vizsgálat alapján történik.

A vásárlót nem illeti meg az elállási jog olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő. Nem lehet elállással élni tehát olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak.

 1. SZAVATOSSÁG/JÓTÁLLÁS

9.1 Szavatosság

9.1.1. Kellékszavatosság

Hibás teljesítés esetén a vásárló a Yarus Trade Kft-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. A vásárló 2021.01.01-től életbe lépő új rendelkezés alapján a vételártól függően sávos jótállási időre jogosult. (10 000 - 100 000 Ft közötti összegnél 1 év, 100 001- 250 000 Ft között 2 év, 250 001 Ft-tól 3 év) Az átvétel időpontjától számított, és a termék árától függően  1, 2 illetve 3 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Az elévülési határidőn túl a vásárló a kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesíthető szavatossági igényeit.

Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a Yarus Trade Kft. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a Yarus Trade Kft. költségére vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Yarus Trade Kft. adott okot.

A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Yarus Trade Kft-vel.

A vásárló közvetlenül a Yarus Trade Kft-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Yarus Trade Kft. akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Yarus Trade Kft. bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már vásárló köteles bizonyítani, hogy a vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló - választása szerint - a 9.1.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén vásárlónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a vásárló/fogyasztó felelős.

A vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog forgalmazójával (Yarus Trade Kft.) szemben gyakorolhatja.

A forgalmazó (Yarus Trade Kft.) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körébe gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

9.2. Jótállás

Az online shopban kapható termékekre a vonatkozó jogszabály szerinti jótállási feltételek érvényesek.

Hibás teljesítés esetén a Yarus Trade Kft. jótállásra köteles az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezésének megfelelően. A kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék vásárlónak történő átadásának a napja.

A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. A jótállási jogokat kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárló („Fogyasztó”) érvényesítheti.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Yarus Trade Kft., vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

- elemi kár, természeti csapás okozta.

 

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a vásárló:

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Yarus Trade Kft-nek  a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a vásárlónak okozott érdeksérelmet.

- ha a Yarus Trade Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a vásárló érdekeinek nem tud eleget tenni, vagy ha a vásárlónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a vásárló – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Yarus Trade  Kft. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha a vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Yarus Trade Kft. nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a vásárló érdekeit szem előtt tartva kell elvégezni. A Yarus Trade Kft.-nek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a vásárló a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Yarus Trade Kft.-t terhelik.

A vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül a vásárlót a jótállásból fakadó jogok az 9.1.1. és az 9.1.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek.

A jótállási jegy rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az áfás számlát vagy nyugtát - bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok ezzel a bizonylattal érvényesíthetőek.

 

Szavatossági igények érvényesítése

Szavatossági, jótállási igényeit a vásárló a következő elérhetőségeken keresztül jelentheti be:

iroda@hallas.hu

Panaszkezelés

Vásárló a termékkel vagy a Yarus Trade Kft. tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a következő elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő:

Levelezési cím: 1105 Budapest, Ihász u. 10.

Telefonszám: +36 1 280 3044

E-mail: iroda@hallas.hu

A Yarus Trade Kft. a szóbeli panaszokat meghallgatja, de a webáruházon történő értékesítés jellegéből adódóan azokat írásos módon is bekérheti, kiegészítve a panaszt képek csatolásával. A Yarus Trade Kft. igyekszik a panaszok kezelésében aktív szerepet játszani és lehetőségeihez mérten gyorsan megoldani azokat. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Yarus Trade Kft. a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz.

A Yarus Trade Kft. a telefonon, vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Yarus Trade Kft. egyedi azonosítóval lát el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Yarus Trade Kft. a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Yarus Trade Kft. az elutasítás indokáról tájékoztatja a vásárlót.

Amennyiben a Yarus Trade Kft. és a vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a vásárló számára:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: Amennyiben a vásárló a fogyasztói jogainak a megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

- Békéltető testület: a termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerinti megyei békéltető testületnél, vagy egyéb választása szerinti megyei békéltető testületnél.

A Yarus Trade Kft. a Magyarországon működő fogyasztóvédelmi békéltető testületek előtti eljárásban részt vesz, de nem tett általános alávetési nyilatkozatot, ezért egyezség hiányában az ilyen eljárásokban hozott határozatok rájuk nézve nem kötelezőek.

 - Bírósági eljárás: a vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének a bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

 

 1. KÁRTÉRÍTÉS ÉS FELELŐSSÉG

Egyes termékek összeszerelés/összeállítást is igényelhetnek. Az összeszerelt termék azonban csak úgy képes a tőle elvárt használati/élvezeti értéket nyújtani, ha az összeszerelés alapos és szakszerű volt. A gyártó cég, valamint a Yarus Trade Kft. a nem megfelelő, helytelen, hanyag összeszerelésből fakadó károkért (beleértve a testi, egészségügyi károkat is) nem vállal felelősséget.

11.Hiányosságok jelzése

A nyilvánvaló hiányosságokat (pl. hiányzó tartozék) a vásárló köteles a szállítás átvételét követően haladéktalanul és írásban bejelenteni. Egyéb hiányosságokat, amelyek gondos vizsgálattal sem fedhetők fel határidőn belül, haladéktalanul, de legkésőbb a szállítást követő egy hónapon belül írásban kell közölni.

11.2 Jótállás/Szavatosság kizárása

Jótállási vagy szavatossági  igény a fogyasztó  által okozott károkért nem érvényesíthető. Ilyenek alatt elsősorban, de nem kizárólag, a következőket értjük:

 • külső behatás miatti sérülés (más eszközzel, túlterheléssel, az előírások megsértésével okozott sérülés)
 • Szakszerűtlen használat (nem a rendeltetési célnak megfelelő használat, súlykorlátozások megszegése, rosszul megválasztott terepviszonyokon való használat,…)
 • Mechanikus sérülések
 • Hibás működtetés, vagy a vásárló, illetve egy harmadik fél által elvégzett javítási kísérletek
 • Hibás tárolásból eredő károk, illetve nem megfelelő működés (különös tekintettel a nem fedett, nyirkos helyen történő tárolásra)

 

 1. ADATVÉDELEM

Személyes adatai védelme különösen fontos célunk. Az adatait ezért kizárólag a törvényi rendelkezések alapján dolgozzuk fel (GDPR rendelkezések és más jogszabályok). Amennyiben a weboldalunk úgynevezett cookie-kat használ, arra a törvényi előírásoknak megfelelően felhívjuk a figyelmet, illetve lehetőséget biztosítunk arra, hogy a cookie-k használata nélkül történjen meg az oldal további használata. Ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldal egyes funkciói nem fognak megfelelően működni.

Adatvédelmi jogorvoslat

A vásárló bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; tel.: 36 (1) 391-1400; fax: 36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) abban az esetben, ha személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A jogainak megsértése esetén vásárló a Yarus Trade Kft., mint adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

 1. HASZNÁLATI MEGJEGYZÉSEK / ADATVÉDELMI BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT

A jelen weboldal használatára az itt megadott feltételek érvényesek: a jelen weboldal használója beleegyezését adja a jelen szabályokhoz és igazolja, hogy a Yarus Trade Kft. a weboldal használatával kapcsolatosan nem vonható felelősségre.

A Yarus Trade Kft. weboldalának (www.hallas.hu) tartalma (szövegek, képek, hangfájlok valamint animációk és videók), valamint a weboldal megjelenése kizárólag a vásárlók tájékoztatását szolgálja, és szerzői jogvédelem alatt áll. Az oldal tartalmából másolni, adatokat menteni és feldolgozni kizárólag magáncélra engedélyezett. Az üzleti felhasználáshoz kifejezett írásos jóváhagyásra van szükség.

A weboldal használata a vásárló saját kockázatára történik. A Yarus Trade Kft. nem vállal felelősséget az oldalról elérhető idegen weboldalak tartalmáért. A Yarus Trade Kft. ezúton kifejezetten elhatárolódik minden, az oldalról elérhető külső weboldal tartalmától és ezeket a tartalmakat nem tekinti sajátjának. A jelen nyilatkozat érvényes minden megjelenített linkre és a linkeken keresztül elérhető oldalak teljes tartalmára. A cég saját ajánlatai az adatbankokra és adatbank-rendszerekre vonatkozó szerzői jogvédelem alatt állnak.

 

 1. ALKALMAZANDÓ JOG 

A szerződésre a magyar jog az irányadó, az EU kereskedelmi jogának kizárásával.

 

 1. MENTESÍTŐ ZÁRADÉK

A jelen szerződéses feltételek bizonyos rendelkezéseinek érvénytelensége a szerződéses feltételek többi rendelkezésének érvényességét nem érinti. A felek kötelesek az érvénytelen rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesíteni, amely az eredeti rendelkezés céljának a leginkább megfelel.

A jelen feltételek fejezeteinek címei kizárólag az átláthatóságot szolgálják, azok szövegezése nem használható fogalom-meghatározásként.

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

utolsó módosítás dátuma: 2023-03-31

Adatkezelő

Név: Yarus Trade Kft. 

Székhely: 1074 Budapest Huszár utca 8.

Levelezési cím, panaszkezelés: 1105 Budapest Ihász utca 10.

E-mail: iroda [@] yarus.hu

Telefonszám: +36 1 280-3044

Weboldal: https://www.hallas.hu/

Tárhelyszolgáltató

Név: UNAS Online Kft.

Levelezési cím: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

E-mail cím: unas@unas.hu

Telefonszám: +36 99 200-200

A webshop üzemeltetése során végzett adatkezelések leírása

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az  Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Korhatáros tartalom cookie: Ezek a sütik a korhatáros tartalom jóváhagyásának tényét és azt rögzítik, hogy az érintett 18 éven felüli, élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap.

Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzítit az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60 nap.

Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek listáját rögzíti. Élettartama 60 nap.

Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.

Kiléptetés #2 cookie: A #2 opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót. Élettartama 90 nap.

Backend azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a böngésző bezárásáig tart.

Google Adwords cookie Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Korhatáros tartalom cookie: Ezek a sütik a korhatáros tartalom jóváhagyásának tényét és azt rögzítik, hogy az érintett 18 éven felüli, élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap.

Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzítit az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60 nap.

Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek listáját rögzíti. Élettartama 60 nap.

Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.

Kiléptetés #2 cookie: A #2 opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót. Élettartama 90 nap.

Backend azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a böngésző bezárásáig tart.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok

A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat. Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha Ön él valamelyik említett jogával.

Amennyiben a webshopon keresztül Ön nem vásárol, csak látogatója a webshopnak, akkor a marketing célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak Önre, amennyiben marketing célú hozzájárulást ad számunkra.

A szerződéskötés és teljesítés érdekében megvalósuló adatkezelések részletesebben:

Kapcsolatfelvétel

Ha például emailben, kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy telefonon kérdéssel fordul hozzánk valamely termékkel kapcsolatban. Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ezt kihagyva is bármikor rendelhet a webshopból.

 

Kezelt adatok
Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok.

 

Az adatkezelés időtartama
Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük.

 

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

Regisztráció a weboldalon

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni) A regisztráció a szerződéskötésnek nem feltétele

 

Kezelt adatok
Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.

 

Az adatkezelés időtartama
A hozzájárulásának visszavonásáig.

 

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

A rendelés feldolgozása

A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési tevékenységek.

 

Kezelt adatok
Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli.

Amennyiben Ön rendelést adott le a webshopban, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen.

 

Az adatkezelés időtartama
Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.

 

Az adatkezelés jogalapja
A szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]

A számla kiállítása

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

 

Kezelt adatok
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

 

Az adatkezelés időtartama
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

 

Az adatkezelés jogalapja
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik.

 

Kezelt adatok
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

 

Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

 

Az adatkezelés jogalapja
Szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozói

A címzett megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

Az címzett székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Az címzett telefonszáma: 06-29-88-67-00

Az címzett e-mail címe: info@gls-hungary.com

Az címzett weboldala:https://gls-group.eu/HU/hu/home

 

A futárszolgálat az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. A futárszolgálat a megkapott személyes adatokat a weboldalán elérhető adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

 

Szavatossági és jótállási igények kezelése

A szavatossági és jótállási igényeket a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályai szerint kell eljárnunk, amely meghatározza azt is, hogy miként kell az igényét kezelnünk.

 

Kezelt adatok

A szavatossági és jótállási igények kezelésekor a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályai szerint kell eljárnunk. 

A rendelet alapján a nálunk bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet vagyunk kötelesek felvenni, amelyben rögzítjük:

a) az Ön nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,
b) az Ön és közöttünk létrejött szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,
c) a szerződés teljesítésének időpontját,
d) a hiba bejelentésének időpontját,
e) a hiba leírását,
f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján az Ön által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá
g) a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

Amennyiben Öntől a megvásárolt terméket átvesszük, erről átvételi elismervényt kell kiállítanunk, amelyen fel kell tüntetni

a) az Ön nevét és címét,
b) a dolog azonosításához szükséges adatokat,
c) a dolog átvételének időpontját, továbbá
d) azt az időpontot, amikor Ön a kijavított dolgot átveheti.

 

Az adatkezelés időtartama
A vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

 

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet [4. § (1) bekezdés és 6. § (1) bekezdés] szerinti jogi kötelezettségeknek való megfelelés [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezelése

Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

 

Kezelt adatok
Vásárló neve, telefonszáma, email címe, panasz tartalma.

 

Az adatkezelés időtartama
A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

 

Az adatkezelés jogalapja
Az, hogy hozzánk fordul-e panasszal az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok

A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.

 

Kezelt adatok
A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe.

 

Az adatkezelés időtartama
A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.

 

Az adatkezelés jogalapja
A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

Marketing célú adatkezelések

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelési folyamat a hírlevelek kiküldése érdekében történik.

 

Kezelt adatok
Név, e-mail cím.

 

Az adatkezelés időtartama
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

Remarketing

Az adatkezelés mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg.

 

Kezelt adatok
A cookie tájékoztatóban meghatározott cookiek által kezelt adatok.

 

Az adatkezelés időtartama
Az adott cookie adattárolási idötartama, bővebb információ elérhető itt:

Google általános cookie tájékoztató:
https://www.google.com/policies/technologies/types/

 

Google Analitycs tájékoztató:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

 

Facebook tájékoztató:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

 

Az adott cookie adattárolási idtartama, bővebb információ elérhető itt:

Google általános cooki tájékoztató: https://www.google.com/policies/technologies/types/

Google Analitycs tájékoztató: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

 

 

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

A személyes adatok címzettjei

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: UNAS Online Kft.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Telefonszám: +36 99 200-200

E-mail cím: unas [@] unas.hu

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Weboldal: www.unas.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: UNAS Online Kft.

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma:+36 99 200-200

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe: unas [@] unas.hu

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég weboldala: www.unas.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a hírlevélküdéshez szükséges mértékben kezeli.

 

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • a hozzájárulás visszavonásának joga
 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
 • helyesbítéshez való jog
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog
 • tiltakozáshoz való jog
 • hordozhatósághoz való jog.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszerűen kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.

A személyes adatokhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
 • a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:
  • az adatkezelés céljai;
  • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
  • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért mert az Ön számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.

Törléshez - elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Adatkezelőnek Ön felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat megkapja, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

Automatizált döntéshozatal

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ezekben az esetekben Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adataival dolgoznak.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt. 

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

A jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.